Een bijzonder cultureel project

Begin volgend jaar starten de opnames voor de avondvullende speelfilm Stoffig Licht,
gebaseerd op de gelijknamige roman van Emile Beulen.

De film kan rekenen op financiële steun van onder meer de provincies Limburg en Drenthe,
de Stichting Behoud Mijnhistorie en het Fonds voor Sociale Instellingen.

Filmlocaties zijn beschikbaar gesteld door het mijnmuseum in Heerlen, de steenkolenmijn te Valkenburg en de Belgische mijn in Blegny.

Daarnaast zullen voor het opnemen van diverse filmscènes locaties authentiek moeten worden nagebouwd. Dat is een kostbare zaak en daarom startten de makers een crowdfunding campagne. Het doel van deze campagne was het ophalen van geld om een concreet onderdeel van de film mee te bekostigen, namelijk de (om)bouw van locaties om het verhaal naar de jaren ’50 van de vorige eeuw te verplaatsen.

Op 3 december 2020 verstreek officieel de termijn voor de crowfunding campagne. Omdat toen 80% van het streefbedrag van € 14.000 was opgehaald, werd de campagne met vijf dagen verlengd. De spanning steeg en blijkbaar ook de animo onder de donateurs, want voor het verstrijken van de deadline kwamen talrijke donaties binnen die uiteindelijk het eindbedrag op € 14.380 brachten.

 

De roman Stoffig Licht is onderdeel van het gelijknamige
Film- en literatuurproject

Al in een vroeg stadium tijdens de uitwerking van de plot voor het filmproject Stoffig Licht ontstond het idee om tegelijkertijd dezelfde plot uit te werken voor een roman. De makers wilden op deze manier onderzoeken of interactie mogelijk is tussen scenarioschrijver en romancier, in de hoop dat ze elkaar zouden aanvullen en inspireren.

In de loop van het schrijfproces raakten zij ervan overtuigd dat deze kruisbestuiving zijn vruchten afwierp en zij besloten het experiment voort te zetten. Ideeën die werden uitgewerkt in de roman, waren bruikbaar voor de film en omgekeerd. Het bleek dat de scheidslijn tussen schrijven voor film en roman, op basis van een vooraf nauwkeurig bepaalde verhaalstructuur en met in achtneming van hun eigen wetten, ook verbindend kan zijn.
Zo ontstaat wat de makers omschrijven als een twee-eiïge tweeling. Film en boek ontwikkelen zich gelijktijdig, spiegelen zich aan elkaar, maar gaan uiteindelijk zelfstandig ieder hun eigen weg.

Home

Achtergrond-
informatie

Boek en film

Recensies

Contact en
bestellen

Boekuitgaven

 

Crowdfunding Campagne voor speelfilm Stoffig Licht geslaagd